W naszej ofercie jest zarówno możliwość „wynajęcia” podobozu w ramach zgrupowania Hufca Beskidzkiego, jak również podnająć całą bazę i stworzyć swoje własne zgrupowanie.

Kalkulacja indywidualne w zależności od sytuacji.

Wszelkie szczegóły należy uzgodnić z komendantem hufca. Zapraszamy do kontaktu mailowego: pogorzelica@beskidzki.zhp.pl